නවතම පුවත්

8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ නව කමිටු, කාරක සභා සහ අණපනත් පිළිබඳ එක් දින සම්මන්ත්‍රණය රත්නපුරදී 2017-02-27 - ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සබරගමු පළාත් පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සඳහා එක් දින... වැඩි විස්තර ...
කොරියානු දූත පිරිස පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා හමුවෙයි කොරියානු දූත පිරිස පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා හමුවෙයි 2017-02-23 - කොරියානු රජයේ දූත පිරිසක් අද දින (23) පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය... වැඩි විස්තර ...
2016 - රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිය පිළිබද සංගණනය - වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ 2016 - රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිය පිළිබද සංගණනය - වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ 2017-02-22 - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා... වැඩි විස්තර ...
දකුණු ආසියා ප‍්‍රසම්පාදන සමුළුව ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් දකුණු ආසියා ප‍්‍රසම්පාදන සමුළුව ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017-02-21 - ශී‍්‍ර ලංකාවට මහත් කීර්තියක් අත්කරදෙන දකුණු ආසියානු කලාපීය 04 වන ප‍්‍රසම්පාදන... වැඩි විස්තර ...
එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් උළෙල හා ලෝක බෞද්ධ සමුළුව ශ‍්‍රී ලංකාවේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් උළෙල හා ලෝක බෞද්ධ සමුළුව ශ‍්‍රී ලංකාවේදී 2017-02-21 - එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් උළෙල හා ලෝක බෞද්ධ සමුළුව ශ‍්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන්... වැඩි විස්තර ...
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ජනතාගත කෙරෙන ඓතිහාසික මහෝත්සවය අද - අරලියගහ මන්දිරයේදී තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ජනතාගත කෙරෙන ඓතිහාසික මහෝත්සවය අද - අරලියගහ මන්දිරයේදී  2017-02-17 - තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ශ‍්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ලබා දීමේ ඓතිහාසික නිල මහෝත්සවය අද උදෑසන... වැඩි විස්තර ...
රූපවාහිනී සංස්ථාවට නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් රූපවාහිනී සංස්ථාවට නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් 2017-02-16 - ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස නීතීඥ තුසිර... වැඩි විස්තර ...
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ශ‍්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ලබාදීමේ ඓතිහාසික මහෝත්සවය 17 දා තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ශ‍්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ලබාදීමේ ඓතිහාසික මහෝත්සවය 17 දා 2017-02-15 - තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ශ‍්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ලබා දීමේ ඓතිහාසික නිල මහෝත්සවය පෙබරවාරි... වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017-02-21 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017-02-21 2017-02-22 - අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017-02-21 වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017-2-14 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017-2-14 2017-02-16 - අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017-2-14     {jathumbnail off} වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017.01.24 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017.01.24 2017-01-26 - මාලි රාජ්‍යයේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා යොදවනු ලබන ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ඛණ්ඩයට අවශ්‍ය... වැඩි විස්තර ...
මාධ්‍ය නිවේදනය - ඇසිදිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය මාධ්‍ය නිවේදනය - ඇසිදිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය 2017-01-19 -   වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය කලාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුමෙන්, කුසලතාවයෙන් සහ... වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017.01.03 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017.01.03 2017-01-11 - 2017.01.03 වැනි දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි... වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2016.12.13 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2016.12.13 2016-12-15 - 2016.12.13 වැනි දින රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ. යුද්ධ... වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2016.12.06 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2016.12.06 2016-12-08 - සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගම ඈවර කිරීම සම්බන්ධ යෝජනාව එවකට දිවයින තුළ පැවති ආරක්ෂක වාතාවරණය... වැඩි විස්තර ...

ethics resized sinhala

newscasting2015 2

Information Banner sinhala1

නවතම වීඩියෝව

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/