ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාව                
ලිපිනය: 303, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07.
දුරකතන අංක: 0112588773
ඊමේල්: filmcorp@sltnet.lk 
වෙබ් ලිපිනය :www.srilankafilmcorp.com

  film corporation
       දුරකතන අංක      ෆැක්ස් අංක

සභාපති
දීපාල් චන්ද්‍රරත්න මහතා

2580247 2585526

කි‍්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂ
සම්පත් සුභසිංහ ආරච්චි

2585349  

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මූල්‍ය)
තොම්සන් පෙරේරා මහතා

2593433 2593433

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මෙහෙයුම්)
චන්දන රූපසිංහ මහතා

   

{jathumbnailoff}

නවතම පුවත්