වරලත් ගණකාධිකාරී කළමනාකරණ ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ව්‍යාපාරික සමුළුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ, සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ දී ඊයේ (11) පැවැත්විණි.