මෙරට ඉදි කරන ලද අලංකාරම අධිවේගි මාර්ග කොටස වන මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා ඇතුගල්පුර පිවිසුම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ 15 දා ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

රුපියල් බිලියන 137ක මුදලක් මේ සඳහා වැය කර තිබේ. මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා ඉදි කර ඇති මධ්‍යම අධිවේගි මාර්ගයේ දෙවැනි අදියරේ දුර කි.මී. 40.91කි. පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම වන පරිදි ඉදි කළ මේ අධිවේගි මාර්ග පථය නාගරික ප්‍රදේශ මඟ හරිමින් ප්‍රධාන වශයෙන් හිස් ඉඩම් හරහා ගමන් ගනී. මංතීරු 4කින් සමන්විත මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා මාර්ග කොටස දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ අලංකාරම අධිවේගි මාර්ග කොටස ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. දේශීය අරමුදල් යොදවා දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් මේ මාර්ග කොටස ඉදි කර ඇත. මීරිගම, නාකලගමුව, දම්බොක්ක, කුරුණෑගල සහ යග්ගපිටිය යන ස්ථානයන්හි මුදල් ගෙවීමේ කවුළු සහිතව අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන 5ක් ඉදි කර ඇත.