ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ තානාපති කාර්යාලවල නියෝජිතයන් හා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් අරලියගහ මන්දිරයේදී ඊයේ පස්වරුවේ පැවැත්විණ. තානාපති සබඳතාවලට අදාළව අගමැතිවරයා හා තානාපති නියෝජිතයන් අතර එහිදී සුහද සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුනි.