ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල දායකත්වයක් ලබාදෙන හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන්ගේ කලා කුසලතා ඇගයීම රටේ සංස්කෘතිය අනාගත පරපුරට දායාද කිරීමක් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මහතා පවසයි. එම ශිල්පීන්ට ඇති ගැටලු හදුනාගෙන ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනයන්ට වෙළෙඳපොලක් හදුන්වාදීමට ක්‍රියාකර ඇතැයි ද රණවිීර මහතා පෙන්වා දෙයි. එමෙන්ම ඔවුන්ට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයට විශාල මුදලක් වැය කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ 2021 ශිල්ප අභිමානී ජනාධිපති හස්ත කර්මාන්ත සම්මාන උලෙළ අමතමිනි. ජාතික ශිල්ප සභාව සංවිධාන කළ මෙම උලෙළ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ප්‍රදර්ශන ශාලාවේදී පැවැත්විණ.