තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව,  සණස සමාන්‍ය රක්ෂණ සමාගම සමග එක්ව තෙවන පාර්ශව රථවාහන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සමාරම්භක අවස්ථාව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේ අද (27) පැවැත්වුණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුෂ පැල්පිට මහතා, රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මොහාන් සමරනායක මහතා, තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා, සණස සමාන්‍ය රක්ෂණ සමාගමේ සභාපති ටිෂාන් සුභසිංහ මහතා ඇතුලු නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.

මෙම අවස්ථාවට සමගාමීව තැපැල් නාමාවලියේ සංශෝධිත II මුද්‍රණය එළි දැක්වීමද සිදුවිය.