රත්ම­ලාන විශ්ව­වි­ද්‍යාල විද්‍යා­ය­ත­නයේ සිසුන් මුහුණ දෙන ගැට­ලු­ව­ලට දින 4කින් විස­ඳුම් ලබා දෙන බවත් තමාගේ සහ රජයේ අර­මුණ ශිෂ්‍ය මර්ද­නය නොවන බවත් ඕනෑම ගැට­ලු­වක් සඳහා හොඳම විස­ඳුම සාක­ච්ඡාව බවත් අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා පැව­සීය.

ඒ මහතා මේ බව පැව­සුවේ ඊයේ (27) රත්ම­ලාන විශ්ව­වි­ද්‍යාල විද්‍යා­ය­ත­නයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යා­වන් සති­ය­කට අධික කාල­යක් තිස්සේ සිදු කර­ගෙන යන පන්ති වර්ජ­නය සහ සත්‍ය­ග්‍ර­හය පිළි­බඳ සොයා බැලීම සඳහා එම ආය­තන පරි­ශ්‍ර­යට ගොස් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යා­වන් සමඟ කළ සාක­ච්ඡා­වෙන් අන­තු­රු­වය.

එහිදී වැඩි­දු­ර­ටත් කතා කළ ඇමැ­ති­ව­රයා මෙසේද කීය.

මේ දරු­වන් සති­යක කාල­යක් තිස්සේ අට්ටා­ල­යක් ගහ­ගෙන පන්ති වර්ජ­නය කර­මින් උප­වාස කර­නවා. උප­වාස කර, පන්ති වර්ජන කර, අට්ටා­ල­වල ඉඳ­ගෙන ප්‍රශ්න විස­ඳන්න බැහැ.

නමුත් ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා ආවේ මේ ගැටලු විස­ඳන්න. එතුමා හැම­වි­ටම සාකච්ඡා කර ගැටලු විස­ඳන්න කැම­තියි. දරු­වන්ට බැරි­යර් දමා, කඳුළු ගෑස් ගසා ඒ දරු­වන්ගේ ගැටලු විස­ඳන්න නෙමෙයි. අපිත් දරු­වන්ගේ දෙමා­පි­යන්. ඒව­ගේම ගුරු­ව­රුන්. විශ්ව­වි­ද්‍යාල ජීවි­ත­ය­කුත් අප­ටත් තිබුණා. ඒ නිසා ම සිසුන්ගේ ගැටලු දෙස වැඩි­හි­ටි­යන් ලෙස බලා ඔවුන්ගේ ගැටලු විස­ඳන්න හිතා­ගෙ­නයි ආවේ. ළම­යි­න්ගෙන් පළි­ගන්න එක මගේ ප්‍රති­ප­ත්තිය නෙමෙයි.

විශ්ව­වි­ද්‍යාල විද්‍යා­ය­තන 300ක් රට පුරා ඇති කර­න්න­ටත් ඊට අම­තර උසස් පෙළ විභා­ගය අභා­ග්‍ය­යක් බවට පත් නොකර එය සම­ත්වන සියලු දරු­වන්ට උසස් අධ්‍යා­පන වරම් ලබා දීම­ටත් දැනට නොස­ලකා හැර තිබෙන උසස් අධ්‍යා­පන ආය­තන යාව­ත්කා­ලීන කොට ශිෂ්‍ය ගැටලු විස­ඳ­න්න­ටත් අවශ්‍ය සැල­සුම් සම­ඟින් කැබි­නට් මණ්ඩල අනු­මැ­තිය ලබා ගැනී­මට කට­යුතු කර­නවා.

මේ පිළි­බඳ සාක­ච්ඡා­කොට විස­ඳු­මක් කරා යාමට ලබන බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා සවස 1ට සිය­ලුම පාර්ශ්ව­යන් සමඟ සාකච්ඡා කර­නවා. ශිෂ්‍ය නියෝ­ජි­ත­යන් ද ඒ සඳහා කැඳ­ව­නවා. එසේ විවෘත ව සාකච්ඡා කිරී­මෙන් ගැටලු විස­ඳා­ග­න්නට ඉතා ම පහසු යි. ඒ නිසා මා පිළි­බඳ විශ්වා­සය තබා මෙම උප­වා­සය නව­ත්වන ලෙස දරු­ව­න්ගෙන් ඉල්ල­නවා.