1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-30-01-2023

ජන 31, 2023
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-30-01-2023

මෙරටට විදේශ ආයෝජන ලබාගැනීමට රාජ්‍ය සංස්ථා ද වඩා උනන්දු විය යුතුයි- ජනමාධ්‍ය අමාත්‍

ජන 31, 2023
ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට අයත් ත්‍රිකුණාමලය කුච්චවේලි හි පවතින, දැනට කිසිදු…

අටමස්ථානාධිපති නාහිමිපාණන්ට සන්නස්පත්‍රය පිළිගන්වයි

ජන 30, 2023
අනුරාධපුර අභිනව අටමස්ථානාධිපති ශ්‍යාමෝපාලි මහා නිකායේ මල්වතු පාර්ශ්වයේ නුවර කලාවියේ…

කිසිවෙකුට යටත් නොවී අභිමානයෙන් ජීවත්විය හැකි ණය නැති ආර්ථිකයක් ගොඩනැඟීම තම අරමුණ බව ජනපති පවසයි.

ජන 29, 2023
• 2019 වසරේදී ආදයම් බදු, වැට් සහ ජාතික සංවර්ධන බදු ලිපිගොණු ලක්ෂ 16 2020 දී ලබාදුන් බදු…

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-01-23

ජන 24, 2023
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-01-23

චීන ණය ගෙවන්න වසර 2ක සහනයක් - එක්සිම් බැංකුව ජනපතිට කියයි

ජන 23, 2023
ශ්‍රී ලංකාවට දී ඇති ණය ආපසු ගෙවීමට වසර දෙකක සහන කාලයක් දීමට සුදානම් බව චීන එක්සිම් බැංකුව…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
Selacine Television Institute
LankaPuvath
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.
facebook
twitter