1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

74 වැනි ජාතික නිදහස් දින සැමරිම කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේදි

නොවැ 30, 2021
74 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේදී අභිමානවත්ව පැවැත්විමට තීරණය කෙරේ.…

ප්‍රදේශ රැසක සිදුවු විදුලිය බිදවැටීම් යථා තත්ත්වයට

නොවැ 30, 2021
කොත්මලේ උප විදුලි බලාගාරයේ සිට බියගම උප විදුලි බලාගාරය දක්වා විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කරන…

ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් ප්‍රභේදය දිවයිනට ඇතුලුවීම පාලනය සදහා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග

නොවැ 30, 2021
නව ඔම්ක්‍රෝන් කොරෝනා ප්‍රභේදය දිවයිනට ඇතුලුවීම පාලනය කිරීම සදහා අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග…

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 9.30 ට යළි රැස්වෙයි

නොවැ 30, 2021
පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 9.30 ට යළි රැස්වෙයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂ එහිදී විවාදයට…

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ජනමාධ්‍යවේදී ආයතන මෙහෙයුම් කමිටුව පත් කෙරේ

නොවැ 29, 2021
ජනමාධ්‍ය විෂය ක්ෂේත්‍රයේ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ සිට උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි මට්ටම දක්වා…

2020 රූපවාහිනි රාජ්‍ය සම්මාන උළෙල අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අද

නොවැ 29, 2021
ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍යකරණයේ දක්ෂයින් ඇගයිමට ලක් කෙරෙන 2020 රූපවාහිනි රාජ්‍ය සම්මාන උළෙල…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
Selacine Television Institute
LankaPuvath
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter