1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

කොරෝනා වෛරසය පැතිරවීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පියවර රජය ගෙන තිබෙනවා

ජන 28, 2020
‍කොරෝනා වෛරසය පැතිරවීම වැළැක්වීම සඳහා රජය විසින් රට තුළට පැමිණෙන සියලු විදේශිකයින්…

කොරෝනා ගැන අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් ඉහළ පෙළේ සාකච්ඡාවක්

ජන 28, 2020
කොරෝනා වෛරස් රෝගය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව විසින් ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කොට…

‘මාධ්‍ය අරුණ’ නව මුහුණුවරකින් මාර්තුවේදී

ජන 28, 2020
2019 වසරේ නොවැම්බර් 20 වැනිදාට පෙර බැංකු වෙත අයදුම්පත් ලබාදුන් ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා…

රත්ම­ලාන විශ්ව­වි­ද්‍යාල විද්‍යා­ය­තනයේ සිසු ගැට­ලු­ව­ලට විස­ඳුම්

ජන 28, 2020
රත්ම­ලාන විශ්ව­වි­ද්‍යාල විද්‍යා­ය­ත­නයේ සිසුන් මුහුණ දෙන ගැට­ලු­ව­ලට දින 4කින් විස­ඳුම්…

වෛද්‍ය විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයට කුරුඳු වත්තෙන් ඉඩමක්

ජන 27, 2020
මෙරට වෛද්‍යවරුන්ට පශ්චාත් උපාධි හැදෑරීමට පහසුකම් ඇති කිරීමෙන් ගුණාත්මක විශේෂඥ වෛද්‍යවරු…

ජපාන ආයෝජකයෝ අගමැති මහින්ද හමුවෙති

ජන 27, 2020
ජපානයේ ඉහළ පෙළේ ආයෝජකයින් වන Mr.Yukio kawageo, Mr Hasegawa jun , Mr.Nakada Hiroyuki යන…
asidisi

අවස්ථා දර්ශනය

January 2020
සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
Selacine Television Institute
LankaPuvath
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission