නවතම පුවත්

“පතීට පනහයි ධර්මසේන පතිරාජ නිර්මාණාවලෝකනය” ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් “පතීට පනහයි ධර්මසේන පතිරාජ නිර්මාණාවලෝකනය” ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017-06-27 - ශී‍්‍ර ලාංකීය සිනමාවේ ප‍්‍රගමනයට සුවිශේෂි දායකත්වයක් ලබාදුන් ප‍්‍රවීණ චිත‍්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය... වැඩි විස්තර ...
නව ලග්ගල නගරයේ ඉදිකිරීම් අවසන් අදියරේ නව ලග්ගල නගරයේ ඉදිකිරීම් අවසන් අදියරේ 2017-06-23 - මොරගහකන්ද – කළුගඟ ව්‍යාපෘතියෙන් යටවන පැරණි ලග්ගල නගරය වෙනුවට නව ලග්ගල නගරයේ ඉදිකිරීම් මේ වන විට... වැඩි විස්තර ...
මොරගහකන්ද ජල විදුලි බලාගාරය විදුලි උත්පාදනයට සූදානම් මොරගහකන්ද ජල විදුලි බලාගාරය විදුලි උත්පාදනයට සූදානම් 2017-06-22 - ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මෙගාවොට් 25 ක ධාරිතාවක් එක්කරන මොරගහකන්ද ජල විදුලි බලාගාරයේ සියලු පර්යේෂණ... වැඩි විස්තර ...
ජාතික ඉෆ්තාර් උත්සවය ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් ජාතික ඉෆ්තාර් උත්සවය ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017-06-21 - ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ දෛනික රාමසාන් උපවාසය අත් හැරීමේ ඉෆ්තාර් උත්සවය ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල... වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017-06-27 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017-06-27 2017-06-28 - 2017.06.27 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය... වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.20 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.20 2017-06-21 - 2017.06.20 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ. වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.13 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.13 2017-06-14 - 2017.06.13 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ. වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.06 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.06.06  2017-06-07 -   2017.06.06 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

Information Banner sinhala1

asidisi sin

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/