4 1 3 4
01 / 04

4

02 / 04

1

03 / 04

3

04 / 04

4

පාකිස්තාන අගමැතිට කටුනායකදී හරසර

පෙබ 24, 2021
පාකිස්තාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ඇතුළු එරට දූත පිරිස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින්…

පාකිස්තාන-ශ්‍රී ලංකා ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව සර්වකාලීන මිත්‍රත්වයකට මඟ පෑදුවා - අගමැති

පෙබ 24, 2021
පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සංස්කෘතික හා ආගමික වශයෙන් බැඳුණු ඉතා ගැඹුරු ද්විපාර්ශ්වික…

රැකියා ලක්ෂයේ වැඩසටහනට බඳවාගත් පිරිස් සෞඛ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමක් නැහැ – ජනපති වැරදි මතය නිවැරදි කරයි

පෙබ 24, 2021
රැකියා ලක්ෂයේ වැඩසටහන යටතේ බඳවා ගනු ලැබූ පිරිස් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අන්තර්ග්‍රහණය…

සේවක කම්කරු ගැටළු විසඳා දෙන්නම් – ජනතාවට දුන් පොරොන්දු ඉටු කිරීමට රජයට උදව් වෙන්න – ජනපති වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්ගෙන් ඉල්ලයි

පෙබ 23, 2021
“රාජ්‍ය සේවයේ, අර්ධ රාජ්‍ය සේවයේ, සංස්ථාවල සහ මණ්ඩලවල දිගු කලක් තිස්සේ නොවිසඳී විශාල…

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-22-02-2021

පෙබ 23, 2021
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-22-02-2021

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ වාර්තාව අධ්‍යයනයට පත් කළ කමිටුවට පුළුල් කාර්යභාරයක්

පෙබ 22, 2021
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තාව අධ්‍යයනය පිණිස ජනාධිපති…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
Selacine Television Institute
LankaPuvath
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter