නවතම පුවත්

ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් අතහිත ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් අතහිත 2018-06-19 - ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ පාලම් සහ රෝහල් ඉදිකිරීම ආදී කටයුතු වෙනුවෙන් බ්‍රිතාන්‍ය වෙළඳ හා ආයෝජන... වැඩි විස්තර ...
‘ගම්පෙරළිය‘ සංවර්ධන සංග්‍රාමය ආරම්භ වේ ‘ගම්පෙරළිය‘ සංවර්ධන සංග්‍රාමය ආරම්භ වේ 2018-06-19 - සාම සංග්‍රාමය සාර්ථකව අවසන් කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක සාමාජිකයන් ‘ගම්පෙරළිය‘ වැඩසටහන හරහා සංවර්ධන... වැඩි විස්තර ...
රාජ්‍ය ආයතනවල නාස්තිය-දූෂණය පැටවු ගැහැවුවා රාජ්‍ය ආයතනවල නාස්තිය-දූෂණය පැටවු ගැහැවුවා 2018-06-19 - රජයේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට අය-වැයෙන් වෙන් කරන මුදල් පිළිබඳ... වැඩි විස්තර ...
දැයේ දරු පරපුර රැක ගැනීම සඳහා සියලු පාර්ශ්වයන් කොන්දේසි විරහිතව එක්විය යුතු බව ජනපති අවධාරණය කරයි දැයේ දරු පරපුර රැක ගැනීම සඳහා සියලු පාර්ශ්වයන් කොන්දේසි විරහිතව එක්විය යුතු බව ජනපති අවධාරණය කරයි 2018-06-18 - මෙරට දරු පරපුර දැනට සමාජය තුළ පැතිර යන විවිධ ව්‍යසනයන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රජයක් ලෙස පුළුල්... වැඩි විස්තර ...
පෞද්ගලික රෝහල්වලින් අය කෙරෙන වැට් බද්ද ලබන සතියේ සිට ඉවතට - ඇමැති මංගල සමරවීර පෞද්ගලික රෝහල්වලින් අය කෙරෙන වැට් බද්ද ලබන සතියේ සිට ඉවතට - ඇමැති මංගල සමරවීර 2018-06-18 - පෞද්ගලික රෝහල්වලින් අය කෙරෙන වැට් බද්ද ලබන සතියේ සිට අහෝසි කරන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල... වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.06.12 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.06.12 2018-06-13 - 2018.06.12 දින පවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2018.06.05 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2018.06.05 2018-06-06 - 2018.06.05 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.22 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.22 2018-05-23 - 2018.05.22 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ. වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.16 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.16 2018-05-16 -  2018.05.15 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ. කොළඹ... වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.09 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.05.09 2018-05-10 - 2018.05.09 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ. වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

annualreport2017
asidisi banner
budget 2018 sinhala
Information Banner sinhala1
lae2018

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/