1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

සියලු පක්ෂවලට ඉදිරිපත් කර 21 වැනි සංශෝධනය කැබිනට්ටුවට ගෙනෙනවා

මැයි 24, 2022
21 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අවසන් කෙටුම්පත සියලු පක්ෂවලට ඉදිරිපත් කිරීමෙන්…

නව කැබිනට් ප්‍රකාශක සහ සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරු පත් කෙරේ

මැයි 23, 2022
නව කැබිනට් ප්‍රකාශක සහ සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරුන් පත්කෙරේ. නව කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයෙක් සහ සම…

ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේදි අද(23) සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගනී

මැයි 23, 2022
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවේ නව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන්…

ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයට

මැයි 23, 2022
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයට යළි පත් වී තිබේ.…

තවත් කැබිනට් අමාත්‍යවරු 08 දෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

මැයි 23, 2022
සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවේ තවත් කැබිනට් අමාත්‍යවරු 08 දෙනෙක් කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදි අද…

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවේ නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 09ක් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති ...

මැයි 21, 2022
සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවේ නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 09 දෙනෙක් කොළඹ, කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ දී අද…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
Selacine Television Institute
LankaPuvath
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter