1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට මාධ්‍ය දායකත්වයත් අත්‍යාවශ්‍යයි- ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නොවැ 28, 2022
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පමණක් නොව මාධ්‍යයේ දායකත්වය ද අවශ්‍ය බව…

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2022-11-21

නොවැ 22, 2022
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-11-21

නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම් සාකච්ඡා නැවත ආරම්භ කිරීමට රජයේ අවධානය.

නොවැ 22, 2022
නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම් සාකච්ඡා නැවත ආරම්භ කිරීම රජයේ අභිලාෂය බව ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක…

බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීමට සහාය වන බව ජනපති පවසයි.

නොවැ 22, 2022
2024 වන විට පළාත් නවයම ආවරණය වන පරිදි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කරමින් එහි සාමාජිකත්වය…

උතුරු පළාතට හරිත හයිඩ්‍රජන් ව්‍යාපෘති, ජල කළමනාකරණ පද්ධති සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ජනපතිගේ අවධානය.

නොවැ 20, 2022
– විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ පර්යේෂණ හා අනාගත තාක්ෂණික හඳුනා ගැනීම් සඳහා මොරටුව සහ පේරාදෙණිය…

ජනාධිපතිතුමා මන්නාරමේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

නොවැ 20, 2022
නඩුකුඩා ධීවර ගම්මානයේ ජනතාවගේ ගැටළු සොයාබලා ඊට කඩිනමින් විසඳුම් ලබාදෙන බව, ජනධිපති රනිල්…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
Selacine Television Institute
LankaPuvath
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.
facebook
twitter