නවතම පුවත්

ජපාන අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා බැංකුවේ නියෝජිත පිරිසක් දෙසැම්බර් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට ජපාන අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා බැංකුවේ නියෝජිත පිරිසක් දෙසැම්බර් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට 2017-10-17 - මෙරට ආර්ථික වැඩසටහන සඳහා පූර්ණ සහය දක්වන බව ජපාන අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා බැංකුව පවසයි. එහි ප්‍රධාන... වැඩි විස්තර ...
ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඔපෙක් අරමුදල(OFID) මඟින් කළුගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇ.එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 18 අමතර ණය මුදලක්... ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඔපෙක් අරමුදල(OFID) මඟින් කළුගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇ.එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 18 අමතර ණය මුදලක් ලබා දෙයි. 2017-10-17 - සංවර්ධනය සඳහා වන සෞදි අරමුදල (SFD), අරාබි ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා කුවේට් අරමුදල (KFAED) හා ජාත්‍යන්තර... වැඩි විස්තර ...
සැමට එක්ව සතුටින් සිටිය හැකි කලක් උදාවේවා සැමට එක්ව සතුටින් සිටිය හැකි කලක් උදාවේවා 2017-10-16 - බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නිදහස ලබා 70 වසරක් සපිරෙන ලබන වසරේ එක්සත්ව, එක්සිත්ව සියලුදෙනාට... වැඩි විස්තර ...
ඉදිරි වසර 5 තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ඇ.ඩො මිලියන 700ක පමණ ආධාර - මුදල් ඇමති ඉදිරි වසර 5 තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ඇ.ඩො මිලියන 700ක පමණ ආධාර - මුදල් ඇමති 2017-10-14 - ලෝක බැංකු සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්ෂික සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා අමෙරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවරට... වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017-10-11 - 2017.10.10 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ. වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.09.26 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.09.26 2017-09-27 - 2017.09.26 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.29 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.29 2017-08-30 - 2017.08.29 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු... වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.15 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.15  2017-08-16 - 2017.08.15 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

Information Banner sinhala1

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/