1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

දෙදිනක් තුළ COVID 19 අරමුදලට රු. මි 66ක මුදල් පරිත්‍යාග

අප්‍රේ 07, 2020
දෙදිනක් තුළ COVID 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලට රුපියල් මිලියන 66ක මුදලක් පරිත්‍යාග…

නිරෝධායන කාල සීමාව දීර්ඝ කෙරේ

අප්‍රේ 07, 2020
නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලදී පුද්ගලයන් නිරෝධායනයට කෙරෙන කාල සීමාව දින 14 සිට 21 දක්වා වැඩි…

රාජ්‍ය අංශයට හදුන්වාදුන් වීඩියෝ සම්මන්‍ත්‍රණ විසදුමට තවත් සන්නිවේදන පහසුකම්

අප්‍රේ 07, 2020
ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් රාජ්‍ය අංශය සදහා හදුන්වා දුන්…

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිට සුවය පතා ශ්‍රී ලංකා ජනපතිගෙන් පණිවිඩයක්

අප්‍රේ 07, 2020
කොරෝනා වෛරසයෙන් රෝගාතුරව දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබන බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස්…

දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම උපයෝගී කරගෙන COVID -19 මැඬපැවැත්වීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සොයා බැලීමට සාකඡාවක්

අප්‍රේ 07, 2020
දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම උපයෝගී කරගෙන COVID - 19 මැඩපවත්වීම සදහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව…

රසායන පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාත්මකව තවදුරටත් වැඩිකිරීමට වැඩපිළිවෙලක්

අප්‍රේ 07, 2020
වෙනත් රෝගීන් සිටින්නේ ද යන්න සෙවීම සඳහා රසායන පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාත්මකව තවදුරටත් වැඩි කිරීමට…
asidisi

අවස්ථා දර්ශනය

April 2020
සදුදා අඟ බදාදා බ්‍රහස් සිකුරා සෙන ඉරිදා
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
Selacine Television Institute
LankaPuvath
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission