නවතම පුවත්

උසස් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නංවන්නැයි අගමැති උපකුලපතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලයි උසස් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නංවන්නැයි අගමැති උපකුලපතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලයි 2017-12-15 - විශ්වවිද්‍යාල ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීම වෙනුවට උසස් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ... වැඩි විස්තර ...
මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු සඳහා පොලිතීන් භාවිතය තහනම් – ජනපතිගෙන් අදාළ අංශවලට නියෝග මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු සඳහා පොලිතීන් භාවිතය තහනම් – ජනපතිගෙන් අදාළ අංශවලට නියෝග 2017-12-14 - මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ඉදිරියේදී පොලිතීන් භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීමට ජනාධිපතිතුමා මධ්‍යම... වැඩි විස්තර ...
"සජීවි උරුමය" වැඩසටහන අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් 2017-12-14 - යුරෝපා සංගමය, නෙදර්ලන්තය, ජර්මන් තානාපති කාර්යාලය සහ බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලය එක්ව සංවිධානය කළ "සජීවි... වැඩි විස්තර ...
ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට නව සභාපතිවරයෙක් ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට නව සභාපතිවරයෙක් 2017-12-13 - ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් සිද්දි මොහොමඩ් ෆාරුක් මහතා පත් කර ඇත. වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017.12.12 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017.12.12 2017-12-13 - 2017.12.12 දින පැවත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.12.05 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.12.05  2017-12-06 - 2017.12.05 දින පැවත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ. වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.11.21 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.11.21 2017-11-22 - 2017.11.21 වැනි දින පැවැත්වුනු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017.11.14 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2017.11.14  2017-11-15 - 2017.11.14 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

budget 2018 sinhala
Information Banner sinhala1

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/