නවතම පුවත්

වික්ටෝරියා සහ කොත්මලේ මහවැලි ගොවීන්ට ඉඩම් ඔප්පු ප‍්‍රදානය අද ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් වික්ටෝරියා සහ කොත්මලේ මහවැලි ගොවීන්ට ඉඩම් ඔප්පු ප‍්‍රදානය අද ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017-08-18 - මහවැලි ජනපදිකයන් වෙත ඉඩම් ඔප්පු ලක්ෂයක් බෙදාදීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ වික්ටෝරියා සහ කොත්මලේ කලාපවල... වැඩි විස්තර ...
“හෙට දකින රනිල්” ඡායාරූප ප‍්‍රදර්ශනය ජනපති අතින් විවෘත කෙරේ “හෙට දකින රනිල්” ඡායාරූප ප‍්‍රදර්ශනය ජනපති අතින් විවෘත කෙරේ 2017-08-17 - අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාගේ දශක හතරක දේශපාලන දිවියේ සුවිශේෂී අවස්ථා ආවරණය කෙරෙන... වැඩි විස්තර ...
ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනයේ සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවය මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධාන ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනයේ සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවය මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017-08-16 - ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනයේ 2017 වසරේ පළමු කාණ්ඩයේ පාඨමාලාවන් සාර්ථකව නිම කරන ලද සිසුන්... වැඩි විස්තර ...
ලබන වසරේ සිට කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ අයවැය ඉදිරිපත් කරන බැවින් සියළු ව්‍යාපෘතිවල නිමැවුම් මිනිය හැකි දර්ශක සමඟ ඉ... ලබන වසරේ සිට කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ අයවැය ඉදිරිපත් කරන බැවින් සියළු ව්‍යාපෘතිවල නිමැවුම් මිනිය හැකි දර්ශක සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ 2017-08-15 - ලබන වසරේ සිට කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ අයවැය ඉදිරිපත් කරන බැවින් සියළු ව්‍යාපෘතිවල නිමැවුම් මිනිය... වැඩි විස්තර ...

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.15 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.15  2017-08-16 - 2017.08.15 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.09 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.09  2017-08-10 - පාර්ලිමේන්තු අයවැය කාර්යාලය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන මඟින් පැවරී ඇති රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ... වැඩි විස්තර ...
කැබිනට් තීරණ - 2017-08-02 කැබිනට් තීරණ - 2017-08-02 2017-08-02 - අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.08.01 වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.07.25 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.07.25  2017-07-26 - 2017.07.25 වැනි දින පැවැත්වූ අමාත් මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ. වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

Information Banner sinhala1

madyaarunasinhala0803

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/