නවතම පුවත්

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් වැඩි කිරීමට හා විෂමතා ඉවත් කිරීමට නව වැටුප් කොමිෂන් සභාවක් පත් කෙරේ රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් වැඩි කිරීමට හා විෂමතා ඉවත් කිරීමට නව වැටුප් කොමිෂන් සභාවක් පත් කෙරේ  2018-08-15 - සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් වැඩි කිරීමට මෙන්ම දුම්රිය සේවාව ඇතුලු වැටුප් විෂමතා පවත්නා ඇතැම්... වැඩි විස්තර ...
රණවිරු රියල් ස්ටාර් ජයග‍්‍රාහකයින්ට ජනපති අතින් නව නිවාස හිමිකම් පත් රණවිරු රියල් ස්ටාර් ජයග‍්‍රාහකයින්ට ජනපති අතින් නව නිවාස හිමිකම් පත් 2018-08-14 - රණවිරු රියල් ස්ටාර් තරගාවලියේ අවසන් වටය සඳහා තේරුණු 35 දෙනා වෙත නව නිවාස හිමිකම් පත් ලබාදීම... වැඩි විස්තර ...
2018 - ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙලෙහි අයැදුම්පත් භාරගැනීම 2018 අගෝස්තු 31 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ 2018 -  ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙලෙහි අයැදුම්පත් භාරගැනීම 2018 අගෝස්තු 31 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ 2018-08-13 - විශිෂ්ට මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් රට තුළ ස්ථාපිත කිරීම උදෙසා මාධ්‍යවේදීන් සිදු කරනු ලබන මෙහෙවර සහ ඔවුන්ගේ... වැඩි විස්තර ...
ශ‍්‍රී ලංකා – සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම පිළිබඳ විශේෂ අධ්‍යයනයක් සිදුකොට වාර්තා කිරීමට ජනපති විශේෂඥ කමිටුවක්... ශ‍්‍රී ලංකා – සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම පිළිබඳ විශේෂ අධ්‍යයනයක් සිදුකොට වාර්තා කිරීමට ජනපති විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරයි. 2018-08-13 - ශ‍්‍රී ලංකා – සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම පිළිබඳ විශේෂ අධ්‍යයනයක් සිදුකොට වාර්තා කිරීම සඳහා... වැඩි විස්තර ...
මහනුවර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය අගොස්තු12 සිට 26 දක්වා මහනුවර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය අගොස්තු12 සිට 26 දක්වා 2018-08-10 - 1707 වැනි වරටත් පවත්වනු ලබන 2018 වසරේ මහනුවර ඇසළ පෙරහැර එළඹෙන 16 වැනි දින යෙදෙන කූඔල් පෙරහැරත් සමඟ... වැඩි විස්තර ...

0710 media awards sinhala

මාධ්‍ය නිවේදන

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2018-08-07 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2018-08-07 2018-08-08 - අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2018-08-07 වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2018.07.31 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2018.07.31 2018-08-02 - 2017.07.31 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2018.07.31 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2018.07.31 2018-08-02 - 2017.07.31 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.24 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.24 2018-07-25 - 2017.07.24 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ වැඩි විස්තර ...
අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.10 අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.10 2018-07-11 - අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018.07.10 වැඩි විස්තර ...

media sinhala

newscasting2015 2

0710 madyaaruna sinhala
0710 asidisi sinhala
0710 sahanaselasima
annualreport2017
budget 2018 sinhala
Information Banner sinhala1

    sinhala4
sinhala1illumpathvisesa awasthaviyavastha

ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඔ. ශ‍්‍රී ලංකාව
දුරකතන
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
ඊ-මේල්
info@media.gov.lk
වෙබ්
http://www.media.gov.lk/