1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

“රාජ්‍යයන්හි අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට මැදිහත් නොවීම – අප එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අපේක්ෂා කරන්නෙමු” එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉහළ පෙළේ සමුළුවේදී ජනපති කියයි

සැප් 21, 2020
“රාජ්‍යයන්හි අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට මැදිහත් නොවීම අප එක්සත් ජාතීන්ගෙන් අපේක්ෂා කරන්නෙමු”…

කුඩා - මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය ක්ෂේත්‍රය ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටියයි

සැප් 21, 2020
කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය ක්ෂේත්‍රය අද අපේ රටේ ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය වී ඇති බව…

පුත්තලම දිස්ත්‍රිකයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ජනපති නිරීක්ෂණයට…

සැප් 20, 2020
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද (19) පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති…

Ceylon Tea නාමයට හානිවීමට ඉඩ දෙන්න එපා

සැප් 18, 2020
දීර්ඝ කාලයක සිට ලොව සියලු රටවල් අතර ඉමහත් ආකර්ශණයට ලක්ව ඇති Ceylon Tea නාමයට හානි වීමට ඉඩ…

උපදෙස් ක්‍රියාවට නැංවීම ගැන ජනපතිට බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ ප්‍රසාදය

සැප් 18, 2020
මහා සංඝරත්නයේ උපදෙස් හා යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපති බෞද්ධ උපදේශක සභාව ගෝඨාභය…

ජනපති අතින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට යතුරු පැදි

සැප් 18, 2020
කොවිඩ් – 19 වසංගතය හමුවේ දැඩි ජීවිත අවදානමක් සහිතව සේවය කළ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
Selacine Television Institute
LankaPuvath
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter