1 3 4
01 / 03

1

02 / 03

3

03 / 03

4

සෞභාග්‍යා ගෙවතු වගාවෙන් පවුල් ලක්ෂ දොළහකට ප්‍රතිලාභ

ඔක් 28, 2021
වස විසෙන් තොර ආහාර සුරක්ෂිතතාව අරමුණු කර ගෙන දීප ව්‍යාප්ත ගෙවතු වගා සතියක් ප්‍රකාශයට පත්…

කෘතිම පොහොර භාවිතය සීමා කිරීම සෞඛ්‍ය ගැටලු අඩු කර ගැනීමට හේතුවක් වේවි

ඔක් 28, 2021
දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ රාජ්‍ය නායක සංවාදයට එක් වෙමින් ජනපති කියයි අප සිටින්නේ මානව…

ජනපති එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ රාජ්‍ය නායක සංවාදය අමතයි

ඔක් 27, 2021
එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 76 වැනි සැසිවාරයේ සභාපති අබ්දුල්ලා ෂාහීඩ් (Abdulla Shahid)…

සංවිධානාත්මක අපරාධ වල සැලකිය යුතු අඩුවිමක්

ඔක් 27, 2021
සංවිධානාත්මක අපරාධවල සැලකිය යුතු අඩුවක් ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථාන වාර්තා පෙන්වා දෙයි. පසුගිය…

විශ්ව විද්‍යාල ආරම්භ වන දිනය ප්‍රකාශයට

ඔක් 26, 2021
සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව ඕනෑම දිනක විශ්ව විද්‍යාල ආරම්භ කිරීමට උප කුලපතිවරුන්ට අද සිට…

පළමු පොපි මල ජනපතිට පළඳවයි

ඔක් 26, 2021
ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන සන්නද්ධ හමුදා අනුස්මරණ පොපි මල් දින…
Department of Government Information
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Independent Television Network
Sri Lanka Broadcasting Corporation
Sri Lanka Press Council
Selacine Television Institute
LankaPuvath
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission
The Right to Information Commission

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter