කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ආර්ථිකයේ පසුබෑමක් සිදු වූවද, පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේ ඩොලර් මිලියන 1,000 ඉක්මවූ අපනයන ආදායමක් ඉපයීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්ව ඇත.

රේගු සංඛ්‍යා ලේඛනවලට අනුව, 2020 අගෝස්තු මාසයේ දී වාර්තා වූ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 947.2 ක වටිනාකමට සාපේක්ෂව වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනය‍නයේ ඉපැයීම් මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී සියයට 14.4ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් රුපියල් කෝටි 21,671 (අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,083.56) ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි. මීට පෙර මේ වසරේ මාර්තු, ජුනි සහ ජූලි මාසවල ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 1,000ක අපනයන සීමාව පසුකර තිබෙන අතර මේ ආර්ථික පදනම ස්ථාපිතව ඇත්තේ රට තුළ සහ ගෝලීයව කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් පවතින සීමා කිරීම් තුළ වීම විශේෂත්වයක් බවද එම මණ්ඩලය පෙන්වාදෙයි. 2020 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව 2021 අගෝස්තු මාසයේ දී යුරෝපා කලාපයට යැවූ අපනයන සමස්ත අපනයනයෙන් සියයට 22.97ක් වශයෙන්ද, මැදපෙරදිග රටවල් සඳහා සියයට 4.8ක ප්‍රමාණයක් ද, අප්‍රිකානු කලාපයට සියයට 2.7ක්ද වශයෙන් සමස්ත අපනයන බෙදා දැක්විය හැක. එසේම අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට සියයට 25.3, එක්සත් ජනපදයට සියයට 7.3 ක්ද වශයෙන් අපනයන සිදුකර තිබේ. වැඩිම අපනයන ආදායම ඇඟලුම් අංශයෙන් ලැබී ඇති අතර, එය ඩොලර් මිලියන 491.5ක් වේ. එසේම තේ අපනයනයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 116.78ක ආදායමක් උපයාගෙන තිබෙන අතර, රබර් ආශ්‍රීත නිෂ්පාදන අපනයනයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 92.34ක්ද ලැබී තිබේ. එසේ ම අපනයන ආදායම සඳහා ඉහළ දායකත්වයක් දුන් අංශ අතර අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 73.95ක් සටහන් කරමින් පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනයද වන බව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය කියයි.