පුවත් ලේඛනාගාරය


ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ වාර්ෂික විසර්ජන පනත මගින් මධ්‍යම රජයේ ආයතනවලට මෙන්ම

...

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංගණන හා සමීක්ෂණ ඇසුරින් විශාල පරාසයක් තුළ දත්ත රැස් කිරීම

...

ඉන්දියානු ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ සභාපති බාලා බාස්කර් රාවෝ මහතා හා දූත පිරිස විසින් ජනමාධ්‍ය ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ඉන්දීය සංස්කෘතියට අනුව පිළිගත් අයුරුයි.

...

රුසියාව විසින් ශ්‍රී ලංකා තේ මත පනවා තිබූ තහනම ලබන 30 දා සිට ඉවත් කිරීමට රුසියානු රජය තීරණය කර ඇති බව

...

අභාවප‍්‍රාප්ත ප‍්‍රවීණ සිනමා නළු සහ චිත‍්‍රපට අධ්‍යක්ෂ රෝයි ද සිල්වා මහතාගේ දේහයට ජනාධිපති ගරු

...

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter