පුවත් ලේඛනාගාරය


සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන ‘සිළුමිණ’ සහ ‘රැස’ පුවත්පත්හි

...

‍"ගෝලීය වියවුල් හමුවේ දේශයේ සුරක්ෂාව" යන තේමාව යටතේ දෙදිනක් පුරා පවත්වනු ලබන "ආරක්ෂක සමුළුව -

...

“අන් සියලු කාරණා වලදී වගේම ඡායාරූපකරණයේදීත් මානව ගුණධර්ම අමතක කරල ක්‍රියාකරන්න පුලුවන්කමක් නැහැ. කැමරාව කියන්නේ අද අපි භාවිතා කරන උපකරණ අතර බොහෝම වැදගත් එකක්. අද

...

රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරමින් සියලු ජනතාවට සහන සලසමින් ශ්‍රී ලංකා රජය ගෙන යන ක්‍රියාමාර්ග ගැන ජාත්‍යන්තරය තුළ ප්‍රසාදය

...

ජනතාවගේ ගැටලු හා අවශ්‍යතාවයන් ජනතාව වෙතම ගොස් විසඳාලීමේ අරමුණින් රාජ්‍ය අංශයේ සේවා සපයන සියලු ආයතන එක්ව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ජංගම

...

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.
facebook
twitter