පුවත් ලේඛනාගාරය


“ පාසල් වල අඩුපාඩු සොයල බලල ඒවාට නිර්දේශ ලබාදෙන විට හුදකලා පාසල් දියුණු කිරීම ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි කියල

...

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය, රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය එක්ව සංවිධානය කල තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබඳව ගාල්ල

...

“ නැණ මිහිර ” ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලවේ 09 වන වැඩසටහන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා කරන්දෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාල

...

 ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය විසින් සම්පාදනය කරන “People of Sri Lanka”

...

නව ගම්මාන නිවාස යෝජනා ක්‍ර‍මය යටතේ නිරවුල් ඔප්පු 2864ක් ප්‍ර‍දානය කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල්

...

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

info@media.gov.lk
facebook
twitter