පුවත් ලේඛනාගාරය


කීර්තිශේෂභාවෝපගත ජාතියේ මහා ගාන්ධර්ව ආචාර්ය පණ්ඩිත් අමරදේව ශූරීන් විසින් සංගීත ක්ෂේත්‍රයට සිදු කරන ලද

...

ඉන්දියානු සාගරය ආශි‍්‍රත රාජ්‍යයන්ට සහ එම සාගරය විශාල වශයෙන් භාවිතා කරන රටවල්වලට පොදු වූ අභිලාෂයන් හා ගැටලුවලට අදාළ කරුණු

...

මවුබිමේ ස්වාධීනත්වය හා නිදහස උදෙසා අභීතව නැගී සිටිමින් ඓතිහාසික අරගලවලට පණ පෙවීම වරදක් සේ සලකා

...

ලංකා බැංකුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ''තුරුණු දිරිය'' ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ තරුණ ව්‍යවසායකයින් 9

...


ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යාවසායකයන්ගේ පාරාදීයක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් 2018 අයවැය මගින් යෝජිත “එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවසායකත්ව

...

logo20190228 1

163, ඇසිදිසි මැඳුර, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05

011-2513 459, 011-2513 460,
011-2512 321, 011-2513 498

.
facebook
twitter